Ci ar goll

Mae criw o ffrindiau yn edrych am eu ci sydd ar goll ar fferm.