Directions and transport

Do you know how to talk about different types of transport and ask for directions in Irish? Learn some helpful words and phrases and test yourself on others you may already know!

Taisteal agus modhanna taistil

Travel and modes of transport

Ar thaistil tú ar ...... riamh?

Thaistil mé ar bhád.

Níor thaistil mé ar eitleán.

Cén dóigh a dtagann tú ar scoil gach lá?

Tagaim ar scoil gach lá ar bhus.

Tagaim ar scoil sa charr.

Glacaim síob ó mo mhamaí.

Siúlaim ar scoil.

Cad é mar a thaisteal sibh thar lear?

Thiomáin Daidí/Mamaí.

Thaistil muid ar...

Have you ever travelled by ..... before?

I've travelled by boat.

I haven't travelled by aeroplane.

How do you come to school every day?

I come to school every day by bus.

I come to school by car.

I get a lift from my mum.

I walk to school.

How did you travel abroad?

Mum/Dad drove.

We travelled on/by...

carr / gluaisteán

car

1 of 10
Thaistil mé ar thraein faoi thalamh i dTóiceo - I travelled by underground train in Tokyo

Treoracha

Directions

Cá bhfuil an/na...

Cá bhfuil mé?

Cá bhfuil tú/muid?

Gabh mo léithscéal. Tá mé caillte.

Níl a fhios agam cá bhfuil mé.

An dtig leat cuidiú liom?

Téigh...

Glac...

Gabh siar...

Siúil...

Tiontaigh ar chlé / ar dheis.

Níl an siopa i bhfad uainn.

Go raibh maith agat!

Abair é sin arís, le do thoil?

An bhfuil sé sin ceart?

Tuigim / Ní thuigim.

Where is the...

Where am I?

Where are you / we?

Excuse me. I am lost.

I don't know where I am.

Can you help me?

Go...

Take...

Go back...

Walk...

Turn on the left / on the right.

The shop isn't far from here.

Thank you!

Repeat it, please?

Is that right?

I understand. / I don't understand.

1 of 2
IrishEnglish
sa tuaisceartin the north
sa deisceartin the south
san oirthearin the east
san iarthar in the west
ar chléon the left
ar dheison the right
os comhairin front of / opposite to
taobh thiar de / ar chúlbehind
cóngarach do / gar donear (to)
i bhfad ófar from
in aice lenext to / beside
áit éiginsomewhere
an lárthe centre
i lárin the centre
anseohere
ansinthere
gach áiteverywhere
ón taobh eilefrom the other side
thall ansinover there
Níl a fhios agam cá bhfuil mé. An dtig leat cuidiú liom? - I don't know where I am. Can you help me?
IrishEnglish
caillthe verb lose, miss
cuardaighthe verb look for, search
glacthe verb take
tiontaighthe verb turn
tiomáinthe verb drive
siúilthe verb walk
éirigh in airdethe verb take off (i.e. a flight)
faighthe verb get
aimsighthe verb find
leanthe verb continue, follow
páirceáilthe verb park
taistilthe verb travel