Cludiant actif

Ar ôl parti Calan Gaeaf mae Alfred, yr ap gwyddonol, yn disgrifio cludiant actif.

Cyfnewid nwyon

Mae Alfred yn helpu Rhys sydd allan o wynt i anadlu’n iawn drwy esbonio cyfnewid nwyon.

Mewnanadlu ac allanadlu

Mae Alfred, yr ap gwyddoniaeth, yn esbonio’r dull anadlu i Garry, sy’n bryderus.

Model clo ac allwedd

Mae Alfred, ap gwyddonol defnyddiol Seren, yn esbonio’r model ‘clo ac allwedd’.

Resbiradaeth aerobig

Cyflwyniad i resbiradaeth aerobig gan ddefnyddio pys sy’n resbiradu.

System cludiant mewn planhigion

Mae Alfred, yr ap gwyddonol, yn defnyddio ceir i esbonio system cludiant planhigion.

8 learner guides

We have a selection of learner guides