Adar yn addasu i'w cynefin

Golwg ar sut mae rhai adar wedi addasu i’w cynefin.

Creaduriaid y môr yn addasu i'w cynefin

Gwelir esiamplau o sut mae creaduriaid y môr yn addasu i'w cynefin.

Gwarchod pengwiniaid ifanc

Sut mae pengwiniaid wedi addasu er mwyn atgenhedlu mewn tymereddau oer.

Pengwiniaid brenhinol

Dangosir sut mae'r pengwiniaid brenhinol yn gweithio fel tîm i oroesi.