Coedwigoedd cynaliadwy - defnyddio nerth anifeiliaid

Mae trigolion coedwig yn India yn boncyffio’n gynaliadwy gyda help eliffantod.

Dyfroedd cynaliadwy - addasu i’r amgylchedd

Sut mae cymuned Bajau Laut yn cyd-fyw â'r môr sy'n hanfodol i'w bywydau.

Dyfroedd cynaliadwy - byw gyda llifogydd

Cymunedau yn yr Amazon yn goroesi'r llifogydd.