Arwyr teuluol

Mae Rav ac Elin yn disgrifio eu harwyr teuluol: pêl-droediwr a pheilot.