Cyfri 1 i 100

Mae Zac a Zoe yn gwerthu 100 tocyn raffl. Bydd yr enillydd yn ennill cacen enfawr.