Ffrindiau a hobïau

Yn y parc sglefrio, mae Rhys yn siarad gyda Zac a Zoe am eu hoff hobïau.