Ffermio yn niffeithdir Sahara

Golwg ar ffermio yn niffeithdir Sahara a sut mae'r ffermwyr yn ymdopi â'r hinsawdd sych.

Ffynnon yn niffeithdir Sahara

Cyflenwad a chadwraeth dŵr yn niffeithdir Sahara.

Glaw monsŵn India'n dechrau

Golwg ar y monsŵn yn India: daw'r glaw trwm ar ôl tywydd sych a phoeth yr haf.

Glaw'r monsŵn yn India

Beth sy'n achosi'r monsŵn yn India.

Gwerddon yn niffeithdir Sahara

Cyflenwad, defnydd a chadwraeth dŵr yn hinsawdd boeth diffeithdir Sahara.

Llifogydd ar gwrs canol afon Hafren

Cwrs canol afon Hafren: ystumiau'r afon, gorlifdir a'r llifogydd achoswyd gan law trwm.

Llifogydd yn Bangladesh

Llifogydd y monsŵn yn Bangladesh.

Plannu reis yn y caeau yn India

Effeithiau'r hinsawdd monsŵn ar ffermio yn India.

Sut mae loc camlas yn gweithio

Grŵp o blant yn darganfod sut mae cored a loc yn gweithio.