Afiechydon yn y dŵr

Ymdrechion mewn tref yn Ne Sudan i ddarparu dŵr glân trwy adeiladu ffynnon newydd.

Byw heb ddŵr - defnyddio sgiliau hynafol

Llwyth y Tubu yn rhoi sgiliau eu hynafiaid ar waith i gasglu dŵr.

Caerloyw

Hanes Caerloyw ar afon Hafren, gyda golygfeydd o'r awyr yn dangos y ddinas heddiw.

Cludo nwyddau ar afon Hafren

Diwydiant ar afon Hafren: ysgraff fasnachol yn cario grawn, cychod pleser, llong garthu.

Croesi afon Hafren

Golwg ar wahanol ffyrdd o groesi aber afon Hafren: yr hen a'r newydd.

Cyflenwi dŵr - cronfeydd Cwm Elan

Ffilm heb sylwebaeth o gronfeydd dŵr Cwm Elan yng nghanolbarth Cymru.

Defnydd diwydiannol i afon Hafren - dyfrhau cnydau

Proses ddyfrhau fferm datws a blodau ger yr afon Hafren.

Dinasoedd cynaliadwy - dinasoedd ar orlifdiroedd

Bygythiad yr afon Rideau, yn Ottawa, yn ystod y gaeaf.

Dyfroedd cynaliadwy - byw gyda llifogydd

Cymunedau yn yr Amazon yn goroesi'r llifogydd.

Effaith eger Hafren

Golwg ar effaith eger Hafren yng nghwrs isaf yr afon, ger yr aber.