Trafod teimladau yn y sinema

Mae Rav, Elin a Gel yn y sinema yn trafod eu teimladau wrth wylio hysbysebion.