Disgrifio aelodau’r teulu

Mae Anna a Bethan yn siarad am eu teuluoedd wrth fwynhau selsig poeth.