A' coimeas bhloighean, ceudadan is deicheadan

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air a bhith a' coimeas bhloighean, ceudadan is deicheadan.

Anns a' bhidio, cleachdaidh Snoot, Fin is Plimble bloighean, ceudadan is deicheadan son na dh'fheumas iad de chonnadh obrachadh a-mach.