Beth yw ffeithlun?

Ble nesaf?

Sut i gymharu dwy gerdd
Sut i gymharu darnau darllen
Mwy o CA3 Cymraeg