Sut i ysgrifennu adolygiad

Mae'r criw yn adolygu'r ffilmiau diweddaraf ac yn cyflwyno tystiolaeth i gefnogi eu barn.

Sut i ysgrifennu adolygiad ar-lein

Ysgrifenna Joseff adolygiad ar-lein am ei brofiad mewn parc antur.

Sut i ddadansoddi

Mae Mali’n ymarfer ei sgiliau dadansoddi yn Oriel y Goleuni cyn cyfarfod Siôn Paul.

Beth yw ffeithlun?

Gyda chymorth Rhodri, dylunia Mali ffeithlun am ailgylchu yn y parc lleol.

Sut i gymharu dwy gerdd

Mae Rhodri angen cyngor ei ffrindiau i gymharu dau rap mae e wedi’u cyfansoddi.

Sut i gymharu darnau darllen

Mae Rhodri a Joseff yn cymharu testun ar boster gyda sylwadau Mali ar-lein.

20 Classroom videos

We have a selection of great videos for use in the classroom