Where do you live?

Mae Bethan a Charlie yn tynnu lluniau i egluro o ble maen nhw’n dod.