Strwythuro cyflwyniad

Technegau ar sut i greu cyflwyniad eglur, effeithiol ac atyniadol.

Sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i farchnata syniad

Technegau ar gyfer marchata ar-lein, gan gynnwys targedu cwsmeriaid a gwella postiadau.

Sut i farchnata cynnyrch neu wasanaeth

Technegau marchnata wedi eu seilio ar gynnyrch, pris, lleoliad, pobl a hyrwyddo.

3 learner guides

We have a selection of learner guides