Delio â data

Sut i gasglu, dadansoddi a chyflwyno data meintiol a data ansoddol.

Sut i gyflwyno testun, delweddau a graffiau mewn adroddiad

Technegau ar gyfer cynhyrchu project ysgrifenedig sydd wedi ei strwythuro’n dda.

Sut i ysgrifennu holiadur

Cyngor ar gynhyrchu holiadur effeithiol sydd wedi ei deilwra i dy bwnc a dy gynulleidfa.

3 learner guides

We have a selection of learner guides