Bwydydd pwysig i gadw'n iach

Disgrifiad o'r prif grwpiau bwyd mae'r corff eu hangen er mwyn bod yn iach.

Bwyta a bwydo

Golwg ar y bwydydd mae anifeiliaid a bodau dynol yn eu bwyta.