Glasgow travel guide

Read this extract from a travel guide for visitors to Glasgow and answer the questions which follow.

Glasgow skyline

Tha coltas baile Ghlaschu air atharrachadh gu mòr anns na bliadhnaichean mu dheireadh. Bho chaidh am baile ainmeachadh mar Bhaile Cultair na Roinn Eòrpa ann an 1990, thàinig caochladh mòr air cliù agus ìomhaigh a' bhaile. Tha sin fhathast fìor, le sgìrean nach robh fasanta uaireigin a-nis a' fàs air leth tarraingeach. Tha Finnieston mar aon dhe na sgìrean air taobh siar a’ bhaile a tha air atharrachadh gu mòr ann an ùine ghoirid.

Tha eachdraidh inntinneach aig an sgìre seo de Ghlaschu. Bha bruach na h-aibhne uaireigin làn de ghàrraidhean-togail far am biodh daoine a' togail bhàtaichean. Bha na bàtaichean seo a' dol air feadh an t-saoghail. Aig aon àm, bha cha mhòr a h-uile fireannach ann an Glaschu an sàs ann an gnìomhachas togail bhàtaichean.

Ann am Finnieston, chì daoine fhathast mar a thug an gnìomhachas buaidh air an àite. Tha crann mòr ri taobh na h-aibhne a bha air a chleachdadh airson luchdan mòra, leithid thrèanaichean, a chur am broinn bhàtaichean. Bhiodh na bàtaichean sin an uair sin a' siubhal air feadh an t-saoghail.

Gu mì-fhortanach, nuair a sguir sinn a thogail bhàtaichean agus a dhùin na gàrraidhean-togail, dh'fhàs an sgìre sàmhach agus gu math robach a' coimhead. Ach, an-diugh, 's ann a tha an sgìre sin gu math spaideil. Tha i làn thaighean-seinnse agus thaighean-bìdh cho math 's a gheibh thu sa bhaile.

Tha iomadh taigh-bìdh ann am Finnieston a-nis – tha fear ùr a' fosgladh cha mhòr gach seachdain! Gheibh thu biadh Innseanach, biadh Sìonach agus biadh Albannach. Tha mòran thaighean-bìdh ann a tha a' reic èisg, maorach, feòil agus mheasan bhon dùthaich seo fhèin. Tha seo a' còrdadh an dà chuid ri muinntir na h-Alba agus ri luchd-turais a tha a' tighinn bho thall thairis.

A bharrachd air na taighean-bìdh tarraingeach, tha flataichean mòra, spaideil agus oifisean cofhurtail a-nis air an togail ri taobh na h-aibhne. Tha Oilthigh Ghlaschu air àite-còmhnaidh do dh'oileanaich a thogail faisg air Finnieston cuideachd. Le leasachaidhean mar seo, gu dearbh chan eil sgìre Finnieston sàmhach no robach tuilleadh!

Now answer the questions on the next page.