Hafaliadau cromliniau - Canolradd ac Uwch

1

Wrth edrych ar hafaliad, sut gallwn ni ddweud a yw’r graff yn un cwadratig ai peidio?

2

Beth yw gwerth \text{y} ar gyfer \text{y = x}^2~{–~1}, os yw \text{x = 3}?

3

Beth yw gwerth \text{y} ar gyfer \text{y = 2x}^2~{–~8}, os yw \text{x = 2}?

4

Beth yw gwerth \text{y} ar gyfer \text{y = 5x}^2~\text{+~x~+~1}, os yw \text{x = –1}?

5

Wrth edrych ar hafaliad, sut gallwn ni ddweud a yw’r graff yn un ciwbig ai peidio?

6

Pa werth sydd ar goll yn y tabl hwn?

Tabl gyda thair colofn yn dangos gwerthoedd x ac y = x ciwb + 2x wedi ei sgwario - 1.

7

Beth sy’n nodweddiadol am graffiau esbonyddol?

8

Beth yw hafaliad y graff hwn?

Graff yr hafaliad y = x ciwb.

9

Bydd y graff hwn yn dy helpu i ateb cwestiynau 9 a 10:

Graff ar gyfer yr hafaliad y = -x wedi ei sgwario + 6x - 5.

Beth yw’r atebion ar gyfer \text{–x}^2~\text{+~6x~–~5~=~0}?

10

Beth yw’r atebion ar gyfer \text{–x}^2~\text{+~6x~–~5~=~2}?