Samplu a phrofi rhagdybiaethau

Silwét o griw o fechgyn a merched yn sefyll gyda’i gilydd

Os wyt ti eisiau profi’r rhagdybiaeth 'Mae bechgyn yn dalach na merched’, mae’n amhosib mesur taldra pob bachgen a merch sy’n bodoli.

Un ffordd synhwyrol o ymdrin â hyn fyddai cymryd detholiad o fechgyn a merched, mesur eu taldra, a defnyddio’r wybodaeth hon i benderfynu a yw’r datganiad yn debygol o fod yn wir ai peidio.

Yr enw ar y broses hon yw samplu.

Dim ond os oes gen ti boblogaeth fawr y dylet ti ddefnyddio samplu.

Question

Ym mhob un o’r sefyllfaoedd canlynol, penderfyna a fyddai’n synhwyrol i ddefnyddio sampl ai peidio.

  • Hoffai Bethan wybod sawl gwaith mae pobl Cymru yn mynd i’r sinema bob wythnos.
  • Hoffai Matthew wybod beth mae’r disgyblion yn ei ddosbarth yn ei hoffi orau, byrgyrs neu sglodion.
  • Hoffai Stephen wybod pa un o’r brandiau ffa pôb yw’r rhataf yn ei archfarchnad leol.
  • Hoffai Sian wybod pa fath o fwyd ci sydd fwyaf poblogaidd ymysg perchnogion cŵn anwes – ‘PoochChow’ neu ‘CaneDine’.
  • Dylai Bethan ddefnyddio sampl – byddai’n amhosib iddi hi ofyn i bawb yn y wlad.
  • Ni ddylai Matthew ddefnyddio sampl – byddai’n rhesymol gofyn i bawb yn ei ddosbarth.
  • Ni ddylai Stephen ddefnyddio sampl – gallai edrych ar yr holl frandiau yn yr archfarchnad.
  • Dylai Sian ddefnyddio sampl – mae llawer gormod o berchnogion cŵn i ofyn iddyn nhw i gyd.