Daeargrynfeydd a tsunami – CBAC

1

Beth yw daeargryn?

2

Ar ba ffiniau platiau mae daeargrynfeydd yn digwydd?

3

Beth yw'r enw ar y man yng nghramen y Ddaear lle mae’r daeargryn yn tarddu?

4

Beth yw'r enw ar y man ar arwyneb y Ddaear yn union uwchben tarddiad y daeargryn?

5

Pa offer sy’n cael eu defnyddio i fesur daeargrynfeydd?

6

Pa un o’r rhain sy’n enghraifft o effaith gymdeithasol?

7

Pa un o’r rhain sy’n enghraifft o ymateb tymor byr sy’n helpu i leihau effaith daeargryn?

8

Sut mae’r DU wedi helpu gwledydd incwm isel (LICs) fel Nepal ar ôl trychineb naturiol?

9

Beth sy’n achosi tsunami fel arfer?

10

Beth yw prif nodweddion tsunami?