Graffiau

1

Mae Cwestiynau 1-3 yn ymwneud â'r graff hwn:

Graff trawsnewid ar gyfer graddau fahrenheit i raddau celsius. Mae'r echelin x, graddau celsius, wedi'i rifo o 0 i 100. Mae'r echelin y, graddau fahrenheit, wedi'i rifo o 0 i 250

Pa dymheredd yw 40 °C mewn Fahrenheit?

2

Pa dymheredd yw 100 °F mewn Celsius?

3

Yn ystod y dydd mae’r tymheredd yn cynyddu o 30 °C i 40 °C. Sawl gradd Fahrenheit mae’r tymheredd wedi cynyddu?

4

Mae Janet a Sophie yn cwblhau cwrs antur sy’n 11 metr o hyd. Dyma graff teithio ar gyfer y ras:

Graff teithio. Mae gan yr echelin x label 'amser mewn eiliadau' ac mae gan yr echelin y label 'pellter mewn metrau'. Mae dwy linell sy'n deillio o'r tarddiad, un gwyrdd ac un coch, â labeli ...

Gan bwy mae’r cyflymder uchaf ar unrhyw adeg yn ystod y ras?

5

Pa graff pellter-amser sy’n cynrychioli taith sy’n cynnwys cerdded yn gyflym, gorffwys ac yna cerdded yn ôl i’r cychwyn yn araf?

6

Cromlin amgrwm i lawr. Mae gan yr echelin y label 'A' ac mae wedi'i rifo o 0 i 5. Mae gan yr echelin x label 'B' ac mae wedi'i rifo o 0 i 5

Beth mae’r graff hwn yn ei ddangos?

7

Mae’r graff yn dangos uchder y dŵr mewn bath dros gyfnod o amser. Beth mae rhan B yn ei ddangos?

Graff yn dangos uchder dŵr baddon dros gyfnod o amser. Mae gan yr echelin x label 'amser' ac mae gan yr echelin y label 'lefel y dŵr mewn bath'

8

Mae traffig i’n gwefan wedi cynyddu’n bedwarblyg ac mae’r elw wedi dilyn y duedd hon.

Graff â 2 echelin y, 1 â label 'miliwn o bobl', a'r llall 'miliwn o bunnoedd'. Mae'r echelin x, â label 'blwyddyn', wedi'i rhifo o 2000 i 2005. Mae gan 2 linell labeli 'traffig safle' a 'elw'

A yw’r datganiad hwn yn wir?

9

Mae ymchwilydd yn gwneud y datganiad canlynol:

Mae nifer y ceir du a welir ar ddydd Llun yn ddwbl y nifer a welir ar ddydd Mawrth.

2 siart cylch, 1 â label 'lliw ceir ar ddydd Llun', y llall 'lliw ceir ar ddydd Mawrth'. Mae gan bob siart cylch adrannau â labeli 'du', 'glas', 'gwyrdd', 'coch', ac 'arall'

A yw hyn yn wir?

10

Mae cwestiwn 10 ar gyfer yr haenau canolradd ac uwch

Mae Y mewn cyfrannedd union â X. Canfydda’r cysonyn cyfrannedd.

Graff llinell syth lle mae y yn gyfrannol yn uniongyrchol i x