Tomhas-lìonaidh cruinne

Gus tomhas-lìonaidh cruinne obrachadh a-mach, cleachd am foirmle:

V = \frac{4}{3}\pi {r^3} far an e r an radius.

Diagram of a sphere with radius labelled as 'r'

Eisimpleir

Obraich a-mach tomhas-lìonaidh cruinne le radius 6 cm.

V = \frac{4}{3}\pi {r^3}

= \frac{4}{3} \times \pi  \times {6^3}

Gabhaidh seo dèanamh air àireamhair le 4 \div 3 \times \pi  \times {6^3}, a' cleachdadh \pi no, mura bheil àireamhair saidheansail agad, cleachd 3.14)

= 904.7786...

= 904.78\,c{m^3}\,(gu\,2\,id)

Question

Obraich a-mach tomhas-lìonaidh cruinne le radius 1.7 cm gu 1 ionad deicheach.

v=\frac{4}{3}\pi r^{3}

=\frac{4}{3}\times \pi \times 1.7^{3}

=21.7\,cm^{3}