Buaidh a’ Chogaidh aig an taigh: an comann-sòisealta agus cultar test questions

1

Cuin a thòisich làn raiseanadh ann am Breatainn aig àm a’ Chiad Chogaidh?

2

Cia mheud boireannach a bha ag obair ann an gnìomhachas trom ann an Alba ron Chogadh?

3

Dè bha “lagachadh” a’ ciallachadh co-cheangailte ri obair aig àm a’ Chiad Chogaidh Mhòir?

4

Dè rinn Achd Ath-thilleadh Chleachdaidhean ron Chogadh?

5

Cuin a chuir an riaghaltas an gnìomh Achd na Seirbheis Armailtich a thug cead seachad daoine a thogail dhan arm ann am Breatainn?

6

Dè na h-atharrachaidhean a thàinig air Seirbheis Armailteach sa Chèitean 1918?

7

Cia mheud neach, a dhiùlt air sgàth an cogais, a nochd mu choinneamh chùirtean armailteach ann an 1916?

8

Cia mheud a chaidh a chur dhan phrìosan san RA air sgàth diùltadh a rèir an cogais rè a’ Chiadh Chogaidh Mhòir?

9

Cia mheud Albannach a bhàsaich rè a’ Chiad Chogaidh Mhòir?

10

Dè an % de bhàsan a bhuineadh do dh’Alba?