Adhbharan airson a’ Chogaidh Fhuair

1

Dè na dòighean san robh na SA agus an USSR eadar-dhealaichte?

2

Càit an robh an dà cho-labhairt sìthe aig deireadh an Dara Cogaidh?

3

Dè bha san t-Sòn Bufair?

4

Cò an toiseach a chleachd an abairt 'Cùirtear Iarainn' agus dè tha e a’ ciallachadh?

5

Dè bh’ ann an Teagasg Truman?

6

Dè bh’ ann an Cobhair Mharshall?

7

Dè am beachd a bh’ aig Stalin air Cobhair Mharshall?

8

Dè na slighean a Bherlin a dhùin na Sòbhietich?

9

Dè a’ bhuaidh a bh’ aig Bacadh-malairt Bherlin?

10

Ciamar a chaidh NATO a stèidheachadh ann an 1949?

11

Ciamar a chaidh Aonta Warsaw a stèidheachadh ann an 1955?

12

Dè tha M.A.D. a’ seasamh airson?

13

Cuin a rinn an t-Aonadh Sòbhieteach a’ chiad bhoma atamach?

14

Cuin a chaidh deuchainn a dhèanamh air a’ chiad bhoma haidridean?