Diofar chreideasan poilitigeach nan SA agus an USSR

Bha creideasan nan Stàitean Aonaichte (SA) agus Aonadh nam Poblachdan Sòisealta Sòbhieteach (USSR) gu math eadar-dhealaichte a thaobh phoilitigs agus a thaobh na h-eaconamaidh.

B' e comann-sòisealta calpachais a bha sna SA:

  • Deamocrasaidh far am bi luchd-bhòtaidh a' taghadh an riaghaltais aca.
  • Eaconamaidh san robh cead aig daoine agus aig gnìomhachasan obrachadh le saorsa.
  • Comann-sòisealta far a bheil saorsa cainnt aig daoine.

B' e comann-sòisealta comannach a bha san USSR:

  • Deachdaireachd le aon phàrtaidh poilitigeach. Tha an smachd aig a' Phàrtaidh Chomannach air cùisean fad na h-ùine.
  • Eaconamaidh far a bheil smachd aig an riaghaltas air gnìomhachas agus gnothachas.
  • Comann-sòisealta far a bheil a h-uile duine co-ionann.
  • Comann-sòisealta far a bheil casg air pàirt de dh'fhiosrachadh.
  • Bha miann ann comannachd a sgaoileadh gu dùthchannan eile.

Nuair a bha Winston Churchill, a bha na Phrìomh Mhinistear ann am Breatainn aig àm a' chogaidh, a' bruidhinn air an sgaradh ann am feallsanachd a bha eatarra, thuirt e gun tàinig 'Cùirtear Iarainn' a-nuas air taobh sear na Roinn Eòrpa.

Map dhen leudachadh Shòibhieteach san Roinn Eòrpa an Ear

Duilgheadas na Gearmailt

Co-labhairt Yalta (An Gearran, 1945)

Choinnich ceannardan nan SA, an USSR agus Bhreatainn ann a' Yalta sa Ghearran 1945 airson bruidhinn air dè dhèanadh iad an dèidh an Dara Cogaidh.

Churchill, Roosevelt agus Stalin aig Co-labhairt Yalta
Churchill, Roosevelt agus Stalin aig Co-labhairt Yalta

Bha Stalin airson gum biodh a' Ghearmailt lag. Bha uallach air gum faodadh iad ionnsaigh a thoirt air an USSR uaireigin eile. Bha e airson gum pàigheadh iad airgead-dìolaidh dhan USSR airson a' mhillidh a chaidh a dhèanamh aig àm a' chogaidh.

Bha na SA airson gum biodh a' Ghearmailt làidir. Bha iad airson a bhith ri malairt ris a' Ghearmailt. Bha iad dhen bheachd gum faodadh comannachd sgaoileadh a dhùthchannan lag.

Chaidh aontachadh gun deigheadh a' Ghearmailt a bhriseadh na ceithir sònaichean. Bha sòn aig Breatainn, Ameireaga, an Fhraing agus aig an Ruis air an robh smachd aca.

Map a’ sealltainn sgaradh na Gearmailt ann an 1945

Bha Berlin, prìomh-bhaile na Gearmailt, cuideachd gu bhith ann an ceithir sònaichean, air an riaghladh leis na h-aon dùthchannan. Rinn sin duilgheadas dha na SA, do Bhreatainn agus dhan Fhraing – airson siubhal gu na sònaichean aca ann am Berlin, bha aca ri siubhal 100 mìle dhan t-Sòn Shòbhieteach. Bha ceanglaichean rathaid agus rèile a dh'aon ghnothach ann airson sin.