Ecosystemau – CBAC test questions

1

Beth yw rhannau byw ecosystem?

2

Beth yw rhannau anfyw ecosystem?

3

Beth yw bïom?

4

Ble mae bïom y Twndra?

5

Beth yw cadwyn fwyd?

6

Pa ecosystem ar raddfa fawr fyddech chi’n disgwyl ei gweld ar y Cyhydedd?

7

Ym mha haen y mae 50 y cant o fywyd coedwig law i’w weld?

8

Sut y gellir rheoli coedwigoedd glaw trofannol yn well yn y dyfodol a’u diogelu?

9

Am ba ecosystem ar raddfa fach y mae Merthyr Mawr yn adnabyddus?

10

Pa effaith amgylcheddol gadarnhaol fydd yn dod yn sgil morlyn llanw Bae Abertawe?