Newidiadau i ecosystemau

Mae ecosystemau yn sensitif iawn i newid. Gall rhannau byw ac anfyw yr ecosystem gael eu haddasu gan ffactorau naturiol neu drwy reolaeth ddynol.

Mae newidiadau i’r ecosystem sy’n cael eu hachosi gan ffactorau naturiol yn cynnwys:

  • sychder
  • llifogydd
  • tân
  • afiechyd

Mae newidiadau i’r ecosystem sy’n cael eu hachosi gan reolaeth ddynol yn cynnwys:

  • cyflwyno mwy o bysgod (stocio pysgod)
  • addasu draeniad y tir, a allai ddylanwadu ar swm y dŵr
  • newid lefel pH y dŵr
  • addasu lefelau maetholion y dŵr os yw gwrteithiau yn trwytholchi i’r dŵr ac yn arwain at ewtroffigedd

Gall unrhyw un o’r newidiadau hyn gael effaith negyddol ar yr ecosystem a gallent dorri cadwyn fwyd.