Undduwiaeth (un Duw)

Mae Iddewon yn credu mai un Duw sydd - undduwiaeth yw hyn. Mae hyn yn gred bwysig iawn i Iddewon a dyma’r neges ganolog yng ngweddi’r Shema.

Duw yn greawdwr

Mae Iddewon yn credu mai Duw oedd creawdwr y byd a phopeth ynddo. Daw’r gred hon o lyfr Genesis. Bydd gan rai Iddewon ddealltwriaeth lythrennog o stori’r creu. Ystyr hyn yw eu bod yn credu’r stori yn union fel y mae wedi’i hysgrifennu, tra bod eraill yn ei gweld yn fwy fel chwedl i egluro beth allai fod wedi digwydd, ond heb ei chymryd yn llythrennol.

Un peth y mae pob Iddew yn gytûn arno yw fod yn rhaid bod gan y byd greawdwr, gan ei fod yn rhy gymhleth i fod wedi dod i fodolaeth drwy siawns.

quote
Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaearGenesis 1:1

Natur Duw

Defnyddir y geiriau isod i ddisgrifio nodweddion sydd gan Dduw, yn ôl cred yr Iddewon. Maen nhw’n golygu bod Duw ym mhob man, ei fod yn hollalluog a’i fod yn hollgariadus tuag at ei greadigaeth:

  • hollbresennol – mae Duw’n bresennol ym mhob man
  • hollalluog – mae Duw’n hollalluog, ac yn gallu gwneud pob peth sy’n gyson â natur Duw
  • hollgariadus – mae Duw eisiau’r gorau yn unig i’w greadigaeth
curriculum-key-fact
Mae Iddewon yn credu mai dim ond un Duw sydd, ac mai’r Duw hwn yw creawdwr y byd, a’i fod yn hollbresennol, yn hollalluog ac yn hollgariadus.
Question

Beth yw ystyr hollgariadus?

Ystyr hollgariadus yw caru’n llwyr. Mae Iddewon yn credu bod Duw’n caru pob bod dynol yn ddiamod a’i fod eisiau’r gorau yn unig i’w greadigaeth.