Luchd-dìon na malairt

Bha cuid de dhaoine agus de bhuidhnean airson gun leanadh malairt nan tràillean air adhart. Bha planntachasan aig cuid dhiubh a bha an urra ri tràillean mar luchd-obrach. Bha cuid eile a' dèanamh prothaid bho bhith a' malairt bathar a rinn tràillean.

Cha b' e a-mhàin luchd-cuir no marsantan beairteach a bha a' feuchainn ri dìon a chur air malairt nan tràillean. Bha iomadh neach-obrach àbhaisteach ann am Breatainn a' dèanamh beòshlaint bho ghnìomhachasan a bha an urra ris, mar:

  • giullachd siùcair
  • malairt tombaca
  • a' dèanamh bathar meatailte
  • a' dèanamh aodach

Cò bha na aghaidh?

Buill Pàrlamaid - Bha cuid de Bhuill Pàrlamaid nan luchd-cuir iad fhèin, no bha iad an sàs ann an gnìomhachas a bha a' dèanamh airgead à thràillealachd.

Marsantan agus luchd-obrach - Bha bailtean ann am Breatainn a dh'fhàs beairteach air prothaid bho mhalairt nan tràillean agus bha iad airson gun leanadh an soirbheachadh sin.

Luchd-riaghlaidh ann an Afraga - Dh'fheuch iad ri malairt nan tràillean a dhìon. Nuair a chuir Breatainn às do mhalairt nan tràillean ann an 1807, sgrìobh Rìgh Bhonny ann an Nigeria dhan phàrlamaid le gearan.

Mar a thòisich an iomairt airson cur às do thràillealachd