Taic bhon Riaghaltas

Taic sa phàrlamaid

Bha Buill Pàrlamaid ainmeil mar am Prìomh Mhinistear, William Pitt the Younger, agus Charles James Fox a' cur an taic an ìre mhath ri Wilberforce agus an iomairt airson cur às do thràillealachd.

Bha am BP Sir William Dolben a' cur taic ri leasachadh na pàrlamaid agus ri cur às do thràillealachd. Chuir Dolben bile air adhart ann an 1788 gus riaghailtean a chur an sàs a thaobh an t-suidheachaidh air bòrd bhàtaichean thràillean.

Taic taobh a-muigh na pàrlamaid

A rèir na cùis-lagha Knight vs Wedderburn (1788) ann an Dùn Èideann, chaidh a ràdh nach robh tràillealachd a' tighinn a rèir Lagh Alba.

Bha timcheall air 300,000 neach ann am Breatainn a' seachnadh siùcar a chaidh fhàs le tràillean tràth sna 1790an.

Sgrìobh daoine a bha an aghaidh tràillealachd litrichean dhan phàrlamaid agus chuir iad tagraidhean a-steach.

An t-obair-chlas agus boireannaich an aghaidh tràillealachd