Tonnau seismig

1

Pa fath o donnau seismig sy’n donnau ardraws?

2

Pa fath o donnau seismig sy'n teithio arafaf?

3

Pa fath o don seismig sy'n achosi'r difrod mwyaf?

4

Drwy beth mae tonnau P yn teithio?

5

Mae’r diagram isod yn dangos llwybr pa donnau seismig drwy'r Ddaear?

Diagram yn dangos llwybr crwm tonnau seismig trwy’r Ddaear. Maen nhw’n teithio drwy’r fantell, ond ni allant deithio drwy’r craidd allanol hylifol.

6

Beth yw enw’r rhan o'r Ddaear sydd wedi'i dangos isod?

Diagram yn dangos trawstoriad o adeiledd y Ddaear. Mae’r rhan sydd wedi’i nodi isod islaw’r gramen ac uwchben y craidd allanol hylifol.

7

Os yw tonnau P yn teithio ar fuanedd o 8 km/s a thonnau S yn teithio ar fuanedd o 3 km/s, cyfrifa'r oediad amser rhwng i donnau P ac S gyrraedd seismomedr sydd 50 km i ffwrdd.

8

Beth sy'n achosi i donnau seismig deithio mewn llwybrau crwm?

9

Beth sy'n digwydd o ganlyniad i bellter mwy rhwng y daeargryn a'r seismomedr?

10

Pa dystiolaeth sydd gennyn ni bod gan y Ddaear graidd hylifol?