Y byd (Cristnogaeth)

1

Yn ôl Llyfr Genesis, sawl diwrnod gymerodd Duw i greu'r byd?

2

Beth yw neges ganolog y straeon yn Genesis am y creu?

3

Beth mae Cristnogion ffwndamentalaidd yn ei feddwl am stori'r Beibl am y creu?

4

Pwy ddyfeisiodd ddamcaniaeth esblygiad?

5

Sut mae Cristnogion yn gallu dangos eu bod nhw'n ddiolchgar i Dduw?

6

Sut mae Eglwys Rufain wedi ymateb i'r heriau sy'n cael eu creu gan faterion amgylcheddol?

7

Sut mae’r Crynwyr wedi ymateb i'r hyn maen nhw'n ei alw'n 'argyfwng newid hinsawdd'?

8

Sut mae llawer o Gristnogion sy'n anllythrenolwyr yn gweld y berthynas rhwng Duw ac esblygiad heddiw?

9

Beth yw ystyr y term llywodraeth?

10

Beth yw ystyr y term stiwardiaeth?