Dinasyddiaeth fyd-eang

Fel stiwardiaid sydd wedi eu creu gan Dduw, nid yw cyfrifoldeb dynolryw wedi ei gyfyngu i'r Ddaear gorfforol, ond i weddill dynolryw hefyd.

Mae dinasyddiaeth fyd-eang yn cyfeirio at weithio fel cymuned i ofalu am y byd. Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu dylai pob bod dynol ei ystyried ei hun yn ddinesydd byd-eang a gweithio fel aelod o dîm i ofalu am y blaned. Gall pawb gymryd camau yn eu bywydau i sicrhau eu bod nhw'n ymddwyn fel dinasyddion byd-eang, er enghraifft:

  • codi sbwriel
  • diffodd y golau pan nad oes ei angen
  • cerdded os yw'n bosibl, yn lle mynd yn y car
quote
Eto gwnaethost ef (y bod dynol) ychydig islaw duw a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd. Rhoist iddo awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei draed.Salm 8.5–6

Mae OXFAM yn diffinio dinesydd byd-eang fel rhywun sydd:

  • yn ymwybodol o'r byd ehangach ac sydd gyda synnwyr o'i rôl ei hun fel dinesydd byd-eang
  • yn parchu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth
  • â dealltwriaeth o sut mae'r byd yn gweithio
  • yn gwylltio oherwydd anghyfiawnder cymdeithasol
  • yn cymryd rhan yn y gymuned ar ystod o lefelau, o'r lefel leol i'r lefel fyd-eang
  • yn fodlon gweithredu er mwyn gwneud y byd yn lle mwy cyfartal a chynaliadwy
  • yn cynmryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd
Question

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth ddinasyddion byd-eang?

Mae'r term dinesydd byd-eang yn cyfeirio at y syniad y dylai pob bod dynol weithio fel rhan o gymuned i ofalu am y byd. Mae Cristnogion yn credu bod Duw wedi gwneud bodau dynol yn stiwardiaid i'r Ddaear, ac felly y dylai pawb ymddwyn fel dinasyddion byd-eang.