Cyfrifoldeb amgylcheddol

Mae cyfrifoldeb amgylcheddol yn golygu dylai bodau dynol ofalu am y byd mewn ffordd sy'n sicrhau y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu ei fwynhau hefyd. Mae'n golygu peidio â defnyddio holl adnoddau naturiol y byd, a sicrhau eu bod nhw'n gofalu am y blaned ac yn ei diogelu hi.

Fel stiwardiaid sydd wedi eu creu gan Dduw, mae Cristnogion yn credu bod gan fodau dynol gyfrifoldeb tuag at yr amgylchedd. Mae gan Gristnogion ddyletswydd i wneud yr hyn gallen nhw i sicrhau eu bod yn gyfrifol am yr amgylchedd. Mae pob unigolyn yn gyfrifol am eu cyfraniad tuag at yr amgylchedd, ac felly yn gorfod sicrhau eu bod yn ei gadw'n ddiogel.

Mae unigolion yn gallu gofalu am yr amgylchedd drwy ymddwyn mewn ffordd gynaliadwy, er enghraifft:

  • sicrhau eu bod dim ond yn prynu'r bwyd sydd ei angen arnyn nhw
  • ailgylchu lle'n bosibl
  • defnyddio ac hyrwyddo egni adnewyddadwy
  • lleihau eu hôl troed carbon
  • codi ymwybyddiaeth o'r materion hyn

Cynaliadwyedd

Mae cynaliadwyedd yn cyfeirio at beidio â defnyddio holl adnoddau naturiol y byd, fel nwy, olew a glo. Mae hi'n bwysig nad yw pobl yn defnyddio gormod o'r pethau hyn. Gallai hynny beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.