Awdurdod

Mae'r term awdurdod yn golygu rheoli natur. Dyma'r syniad bod bodau dynol yn gyfrifol am y byd ar ran Duw. Mae rhai Cristnogion sy'n dehongli'r Beibl yn llythrennol yn credu bod hyn yn rhoi'r hawl i fodau dynol ddefnyddio adnoddau naturiol y byd er eu budd eu hunain.

Yn Genesis 1:26-31, mae Duw yn creu bodau dynol ac yn roi'r Ddaear iddyn nhw ei gwarchod.

quote
Bendithiodd Duw hwy a dweud, 'Byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddaear a darostyngwch hi; llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear.'Genesis 1.28

Drwy roi llywodraeth dros y tir ac anifeiliaid i ddynolryw, mae Duw yn rhoi'r hawl i ddynolryw reoli bodau byw eraill.

Stiwardiaeth

Mae'r term stiwardiaeth yn golygu gofalu am y byd ar ran Duw. Mae Duw wedi creu byd lle mae gan fodau dynol swyddogaeth arbennig fel stiwardiaid y creu. Mae hyn yn golygu y dylen nhw ofalu am fuddiannau'r blaned a'r holl fywyd sydd arni. Mae'r gred hon yn ymwneud mwy â byw mewn cytgord â natur

Pan roddodd Duw lywodraeth i ddynolryw warchod y tir, rhoddodd cyfrifoldeb iddyn nhw hefyd. Cafodd pobl eu creu i fod yn stiwardiaid dros y tir, hynny yw:

  • i'w ddefnyddio
  • i'w warchod
  • i'w ddiogelu
curriculum-key-fact
Mae llywodraeth yn golygu hawl dynolryw i reoli dros y tir a bodau byw eraill. Mae stiwardiaeth yn cyfeirio at y cyfrifoldeb tuag at y tir sy'n dod gyda'r hawl i lywodraethu.