Adlewyrchu

Gellir adlewyrchu siâp ar draws llinell adlewyrchiad i greu delwedd.

Enw arall ar y llinell adlewyrchiad yw’r llinell ddrych.

Cafodd triongl PQR ei adlewyrchu yn y llinell ddrych i greu’r ddelwedd P'Q'R'.

Triongl PQR wedi ei adlewyrchu yn y llinell ddrych i greu’r ddelwedd P'Q'R'.

Mae adlewyrchiad yn enghraifft o drawsffurfiad. Mae trawsffurfiad yn ffordd o newid maint neu leoliad siâp.

Mae pob pwynt yn y ddelwedd ar yr un pellter o’r llinell ddrych ag yn y siâp gwreiddiol.

Mae’r llinell sy’n cysylltu pwynt ar y siâp gwreiddiol â’r un pwynt ar y ddelwedd yn berpendicwlar i’r llinell ddrych.

Er enghraifft, mae’r llinell rhwng R a R' yn berpendicwlar i’r llinell ddrych.

Petryal PQRS wedi ei adlewyrchu yn y llinell ddrych greu’r ddelwedd P'Q'R'S'