Pacaigeadh test questions

1

ABCDEFGH
Cuideam (cg)47619382

Dè an nì as lugha sa bheil de chuideam?

2

ABCDEFGH
Cuideam (cg)47619382

Dè an nì as motha sa bheil de chuideam?

3

Cleachd a' chiad algoritim a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhadh \(10\,cg\) anns gach bogsa.

ABCDEFGH
Cuideam (cg)47619382

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?

4

Cleachd a' chiad algoritim a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhadh \(12\,cg\) anns gach bogsa.

ABCDEFGH
Cuideam (cg)47619382

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?

5

Cleachd a' chiad algoritim a fhreagras agus cuir na parsailean seo ann am bogsaichean a ghabhadh \(8\,cg\) anns gach bogsa.

ABCDEFGHIJ
Cuideam(cg)4561138246

Cia mheud bogsa a dh'fheumas tu?