Cymesuredd cylchdro

Mae’n bosib cylchdroi petryal hanner tro o amgylch ei ganol. Mae’r canlyniad yn edrych yn union yr un fath â’r petryal gwreiddiol. Cymesuredd cylchdro ydy hyn.

Cymesuredd cylchdro petryal

Cymesuredd cylchdro petryal

Mae angen cyfri’r cymesuredd cylchdro.

Mae copi o’r seren hon yn ffitio’r seren yn berffaith mewn pum ffordd wahanol.

Rydyn ni’n dweud bod gan y seren gymesuredd cylchdro trefn \({5}\).

Cymesuredd cylchdro seren

Cymesuredd cylchdro seren

Mae angen cyfri’r cymesuredd cylchdro.

curriculum-key-fact
Os mai dim ond unwaith mae siâp yn ffitio i mewn iddo’i hun, does ganddo ddim cymesuredd cylchdro.
Question
Diagram o bedwar siap gwahanol

Edrycha ar y siapiau hyn. Sawl trefn cymesuredd cylchdro sydd ganddyn nhw?

Cymesuredd cylchdro pedwar siap gwahanol
Move on to Test
next