Cymesuredd polygonau rheolaidd

Os wyt ti’n torri petryal allan o ddarn o bapur, ac yn arbrofi gyda drych, fe weli di’n fuan mai dim ond dwy linell cymesuredd sydd ganddo – un ar ei draws ac un ar ei hyd.

Mae gan driongl hafalochrog dair llinell cymesuredd.

Diagram llinell cymesuredd mewn drych

Llinellau cymesuredd

Tair llinell cymesuredd ar driongl hafalochrog.