Na h-Albannaich thall thairis test questions

1

Càit an do thuinich eilthirich Albannach ann an Canada?

2

Càit a bheil an tuineachadh Albannach Dunedin?

3

Dè chuir William Davidson a Bhreatainn à Sealan Nuadh ann an 1882?

4

Cò stèidhich iomadh leabharlann leis an fhortan a rinn e ann an Ameireaga?

5

Cò bha na bhancair soirbheachail ann an Chicago?

6

Dè an dùthaich san robh John Alexander MacDonald na Phrìomh Mhinistear?

7

Dè an dùthaich san do stèidhich John MacArthur tuathanas air an robh Elizabeth Farm?

8

Dè an seòrsa chaorach a thug e a-steach?

9

Cò dh’fhosgail a’ Cholaiste Astràilianach ann an 1832?

10

Cuin a rinn Peter Fraser eilthireachd a Shealan Nuadh?

11

Dè an seòrsa gnìomhachais a stèidhich Robert McCracken ann an Astràilia ann an 1940?