Albannaich thall thairis, 1830an-1939

Albannaich ainmeil is dùthchannan eilthireachd eadar 1820 is 1890