Prosesau arfordirol – CBAC

1

Beth sy’n achosi tonnau?

2

Beth yw nodweddion ton ddinistriol?

3

Ym mha fath o hindreuliad mae dŵr yn ehangu?

4

Beth yw'r enw mwy adnabyddus ar y broses o symud llawer o ddeunydd yn nes i lawr?

5

Pa fath o fàs-symudiad yw darnau mawr o graig yn llithro i lawr?

6

Pa fath o erydiad yw grym aruthrol y tonnau’n taro’r clogwyni?

7

Pa fath o erydiad yw cerigos yn crafu yn erbyn llwyfan creigiog?

8

Pa un o’r rhain sy’n disgrifio trawsgludiad neidiant?

9

Pam y mae’r môr yn dyddodi gwaddod?

10

Pa un o’r ffactorau isod sydd ddim yn effeithio ar gyfraddau newid tirffurfiau?