Dyddodiad

Pan mae’r môr yn colli egni, mae’n gollwng y deunydd y mae wedi bod yn ei gludo. Enw’r broses hon yw dyddodiad. Gall dyddodiad ddigwydd ar forlinau sydd â thonnau adeiladol.

Mae’r ffactorau sy’n arwain at ddyddodiad yn cynnwys:

  • tonnau’n dechrau arafu a cholli egni
  • dŵr bas
  • ardaloedd cysgodol, ee baeau
  • dim llawer o wynt neu ddim gwynt