Hindreuliad

Mae prosesau hindreuliad yn gallu torri creigiau agored ar hyd y morlin yn ddarnau llai.

Hindreuliad rhewi-dadmer

Mae hindreuliad rhewi-dadmer yn digwydd pan mae creigiau yn fandyllog (yn cynnwys tyllau) neu’n athraidd (yn gadael i ddŵr fynd drwyddyn nhw).

Mae dŵr yn mynd i mewn i grac mewn craig. Mae’r dŵr yn rhewi, ehangu, a lledu’r crac. Mae’r rhew yn meirioli a'r dŵr yn mynd yn ddyfnach i’r crac. Mae’r broses yn ailadrodd nes bod y graig yn hollti.
  1. Mae dŵr yn mynd i mewn i graciau yn y graig.
  2. Pan mae’r tymheredd yn gostwng, mae’r dŵr yn rhewi ac yn ehangu gan achosi i’r crac ledu.
  3. Mae’r rhew yn meirioli ac mae dŵr yn gwneud ei ffordd yn ddyfnach i’r craciau.
  4. Mae’r broses yn ailadrodd ei hun nes bod y graig yn hollti’n gyfan gwbl.

Hindreuliad biolegol

Mae planhigion ac anifeiliaid yn gallu cael effaith ar greigiau. Mae gwreiddiau yn turio i mewn i’r graig, gan wanhau strwythur y graig nes bod darn ohoni’n dod i ffwrdd.

Mae gwreiddiau’n mynd i mewn i grac bach yn y graig. Wrth i’r gwreiddiau dyfu, mae’r crac yn mynd yn fwy. Mae darn o’r graig yn dod i ffwrdd.
  1. Mae gwreiddiau planhigion yn gallu mynd i mewn i graciau bach yn y graig.
  2. Wrth i’r gwreiddiau dyfu, mae’r craciau’n mynd yn fwy.
  3. Mae hyn yn achosi i ddarnau bach o’r graig ddod i ffwrdd.

Hindreulio cemegol

Calchfaen ag ôl hindreulio cemegol arno
Calchfaen wedi ei hindreulio’n gemegol

Mae dŵr glaw a dŵr y môr yn gallu gweithredu fel asidau gwan. Os yw morlin wedi ei ffurfio o greigiau fel calchfaen neu sialc, maen nhw’n gallu cael eu hydoddi dros gyfnod gan yr asid sydd yn y dŵr.