Sgrìobhadh pearsanta

Earrann-obrach

Question

Structaran-cànain

Tha e cudromach gun cleachd thu diofar structaran-cànain nuair a bhios tu a' sgrìobhadh aistean pearsanta, no aistean sam bith!

Feuch ri na seantansan gu h-ìseal a sgrìobhadh as ùr gun a bhith a' cleachdadh nam faclan 'bha', 'tha' no 'bidh'.

 1. (a) Tha leughadh a' còrdadh rium.
 2. (b) Bidh mi mar as trice a' cluich ball-basgaid Dimàirt.
 3. (c) Tha cead agam a dhol gu co-fharpais ball-basgaid ann an Sasainn.
 4. (d) Tha e truagh nach eil barrachd dhaoine a' gabhail pàirt ann an co-fharpaisean togail-dhealbhan.
 5. (e) Bha e comasach dhomh leughadh aig ceithir bliadhna a dh'aois.
 6. (f) Bha agam ri airgead a shàbhaladh airson camara ùr a cheannach.

Feuch gun cleachd thu abairtean mar seo nad sgrìobhadh gus am bi structar follaiseach nad aistean beachdail.

 1. (a) 'S toigh leam leughadh.
 2. (b) 'S àbhaist dhomh ball-basgaid a chluich Dimàirt.
 3. (c) Faodaidh mi a dhol gu co-fharpais ball-basgaid ann an Sasainn.
 4. (d) 'S truagh nach eil barrachd dhaoine a' gabhail pàirt ann an co-fharpaisean togail-dhealbhan.
 5. (e) B' urrainn dhomh leughadh aig ceithir bliadhna a dh'aois.
 6. (f) Dh'fheumainn / B' fheudar dhomh airgead a shàbhaladh airson camara ùr a cheannach.

Mar as motha structuran a chleachdas tu agus a tha ceart, 's ann as fheàrr a bhios an sgrìobhadh!

Question

Na Tràthan

Tha e cuideachd cudromach nach cleachd thu 'bha' anns an tràth chaithte agus 'bidh' anns an tràth theachdail ro thric.

Feuch ri na seantansan gu h-ìseal a sgrìobhadh as ùr gun a bhith a' cleachdadh nam faclan 'bha' no 'bidh'.

 1. (a) Bha mi a' gabhail biadh aig seachd uairean.
 2. (b) Bidh mi a' cluich ball-coise anns a' phàirc.
 3. (c) Bha mi a' leughadh leabhar a-raoir.
 4. (d) Bidh mi a' dèanamh biadh dhan teaghlach a-nochd.
 5. (e) Bha mi a' dol a Ghlaschu an-dè.
 6. (f) Bidh mi a' sreap A' Bheinn Mhòr Diluain.
 7. (g) Bha mi a' bruidhinn ri Alasdair an latha eile.
 8. (h) Bidh mi gad fhaicinn an ath sheachdain.
 9. (i) Bha mi a' cluinntinn Iain a' bruidhinn.

Feuch gun cleachd thu abairtean mar seo nad sgrìobhadh gus am bi structar follaiseach nad aistean beachdail.

 1. (a) Ghabh mi biadh aig seachd uairean.
 2. (b) Cluichidh mi ball-coise anns a' phàirc.
 3. (c) Leugh mi leabhar a-raoir.
 4. (d) Nì mi biadh dhan teaghlach a-nochd.
 5. (e) Chaidh mi a Ghlaschu an-dè.
 6. (f) Sreapaidh mi A' Bheinn Mhòr Diluain.
 7. (g) Bhruidhinn mi ri Alasdair an latha eile.
 8. (h) Chì mi an ath sheachdain thu.
 9. (i) Chuala mi Iain a' bruidhinn.
Move on to Test
next