Cyfesurynnau yn y 4 pedrant

Cyfesurynnau yw’r rhifau sy’n cael eu defnyddio i gynrychioli pwynt penodol ar graff. Maen nhw’n cael eu hysgrifennu fel \text{(x,~y)}, lle mae’r rhif cyntaf yn cynrychioli’r safle i’r chwith neu i’r dde ar yr echelin- \text{x}, ac mae’r ail rif yn cynrychioli’r safle i fyny neu i lawr ar yr echelin- \text{y}.

Enghraifft

Graff gwasgariad gyda phwynt x2,y1 wedi ei labelu â P.

Cyfesurynnau pwynt P yw \text{(2,~1)} gan ei fod wedi symud 2 i’r dde ac 1 i fyny.

Pa bwynt sydd â chyfesurynnau \text{(-3,~4)}? Cofia fynd i’r chwith neu i’r dde ar gyfer y rhif cyntaf, yna i fyny neu i lawr ar gyfer yr ail rif.

Graff gwasgariad gyda phwyntiau wedi eu labelu ag E, T, N, P, J, R, O, A, B, L.

Y pwynt yn \text{(-3,~4)} yw N.

Question

Gan ddefnyddio’r grid uchod, pa air mae’r cyfesurynnau hyn yn ei sillafu?

\text{(-2,~0)}, \text{(2,~7)}, \text{(-7,~-5)}, \text{(-3,~4)}, \text{(-5,~-7)}

Mae \text{(-2,~0)} yn golygu mynd 2 i’r chwith a 0 i fyny neu i lawr = P

Mae \text{(2,~7)} yn golygu mynd 2 i’r dde a 7 i fyny = A

Mae \text{(-7,~-5)} yn golygu mynd 7 i’r chwith a 5 i lawr = E

Mae \text{(-3,~4)} yn golygu mynd 3 i’r chwith a 4 i fyny = N

Mae \text{(-5,~-7)} yn golygu mynd 5 i’r chwith a 7 i lawr = T

Felly, y gair yw PAENT.