Gràmar - Ceanglaichean test questions

1

Ciamar a sgrìobhas tu 'Iain said that he was tired'?

2

Ciamar a sgrìobhas tu 'Màiri hopes that she will be going to the sports centre tonight'?

3

Ciamar a sgrìobhas tu 'Jean thought there was enough petrol'?

4

Ciamar a sgrìobhas tu 'Robert says that he is going to waken you at 6.00am'?

5

Ciamar a sgrìobhas tu 'Andrew is hoping that he will be collecting you at 5.00pm'?

6

Ciamar a sgrìobhas tu 'Elizabeth thinks that you will be eating them'?

7

Ciamar a sgrìobhas tu 'James said that he was going home early'?

8

Ciamar a sgrìobhas tu 'Margaret said that she was going to drink it'?

9

Ciamar a sgrìobhas tu 'I am telling you that I am tired'?

10

Ciamar a sgrìobhas tu 'They told him that he was too young'?

11

Ciamar a sgrìobhas tu 'Iain said that he was not tired'?

12

Ciamar a sgrìobhas tu 'Màiri hopes that she will not be going to the sports centre tonight'?

13

Ciamar a sgrìobhas tu 'Jean thought that there was not enough petrol'?

14

Ciamar a sgrìobhas tu 'Robert says that he is not going to waken you at 6.00am'?

15

Ciamar a sgrìobhas tu 'Andrew is hoping that he will not be picking you up at 5.00pm'?

16

Ciamar a sgrìobhas tu 'Elizabeth thinks that you will not be eating them'?

17

Ciamar a sgrìobhas tu 'James said that he was not going home early'?

18

Ciamar a sgrìobhas tu 'Margaret said that she was not going to drink it'?

19

Ciamar a sgrìobhas tu 'I am telling you that I am not tired'?

20

Ciamar a sgrìobhas tu 'They told him that he was not too young'?